Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

Η Ιστορία επαναλαμβάνεται...


Το 480 π.Χ. ο Πέρσης βασιλιάς Ξέρξης, αποφάσισε να επεκτείνει την κυριαρχία του και συνεπώς να αυξήσει τα έσοδά του, στην ελληνική περιοχή. Έστειλε μάλιστα απεσταλμένους στις ελληνικές πόλεις (εκτός από την Αθήνα και τη Σπάρτη) ζητώντας να παραχωρήσουν οικειοθελώς (προσφέροντας συμβολικά γην και ύδωρ) τις πόλεις τους στον ισχυρό βασιλιά υποσχόμενος κέρδη. Αρκετοί μήδισαν όπως οι Αλευάδες της Λάρισας, οι Θηβαίοι ενώ και το μαντείο των Δελφών κρυφο-μήδισε.
Όσες αρνήθηκαν, ανάμεσά τους και οι μικρές πόλεις των Πλαταιών και των Θεσπιών, θα απαλλοτριώνονταν αναγκαστικά δια της βίας(=πόλεμος).
Οι εξελίξεις είναι γνωστές. Η ιστορία ύμνησε την αντίσταση ελληνικών πόλεων στη βία και τη βαρβαρότητα του Πέρση βασιλιά και η έννοια του μηδισμού έγινε ταυτόσημη αυτής της προδοσίας.


απο http://www.mesochoranet.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: