Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

Η εκτροπή του Αχελώου βγάζει... Λουξεμβούργο.


Στο Ευρωδικαστήριο παραπέμπεται η υπόθεση για να εξεταστεί αν η ελληνική νομοθεσία και η εκτροπή είναι αντίθετες προς το κοινοτικό δίκαιο.

Σε νέες δικαστικές περιπέτειες μπαίνει η εκτροπή του Αχελώου, καθώς αλλάζει... κατεύθυνση προς το Λουξεμβούργο, ύστερα από χθεσινή απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εντοπίζει σωρεία παρανομιών και παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου.
Το ανώτατο δικαστήριο δέχθηκε με συντριπτική πλειοψηφία ότι πολλές από τις.. διατάξεις του νόμου 3481/06, με τις οποίες δόθηκε ουσιαστικά εντολή για τη συνέχιση του έργου (ύστερα από αλλεπάλληλες ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ), είναι αντίθετες προς την κοινοτική οδηγία 2000/60/ΕΚ.
Επειδή όμως υπήρξε και μικρή μειοψηφία (6 από τους 33 δικαστές), που υποστήριζε ότι δεν παραβιάζεται η οδηγία, το ΣτΕ παρέπεμψε την υπόθεση στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) στο Λουξεμβούργο, προκειμένου να αποφανθεί εκείνο οριστικά εάν πράγματι η ελληνική νομοθεσία και η εκτροπή είναι αντίθετες προς το κοινοτικό δίκαιο, όπως δέχεται το ελληνικό δικαστήριο.
Κίνδυνος ακύρωσης

Ετσι κινδυνεύει με ακύρωση όχι μόνο η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων (που έχει προσβληθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και φορείς της Αιτωλοακαρνανίας και μεγάλες οικολογικές οργανώσεις), αλλά το σύνολο του έργου (και όχι μόνο το φράγμα Συκιάς που ανατέθηκε στην εταιρεία Μηχανική ΑΕ), όπως ρητά τονίζεται στην 3053/09 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Μετά την 4η κατά σειρά (από το 1995 μέχρι σήμερα) δικαστική... εκτροπή του έργου, αναμένεται νέα προσφυγή των ενδιαφερομένων φορέων και οργανώσεων, προκειμένου το ΣτΕ να δώσει και τυπικά την εντολή «παγώματος» κάθε εργασίας, έως ότου αποφανθεί οριστικά το ΔΕΚ, περίπου σε 1-2 χρόνια.
Η εκτροπή «πνίγεται» στις 102 σελίδες της Ολομέλειας του ΣτΕ, που υιοθετώντας εισήγηση της Συμβούλου Επικρατείας Αικ. Σακελλαροπούλου υποβάλει 14 προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΚ, αμφισβητώντας ευθέως τη συμβατότητα του ν. 3481/06 προς την κοινοτική νομοθεσία.
Το ΣτΕ κρίνει ότι είναι αντίθετες στην κοινοτική οδηγία 2000/60/ΕΚ οι διατάξεις του ν. 3481/06 που επιτρέπουν την υδροληψία από συγκεκριμένη Λεκάνη Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) και τη μεταφορά νερού σε άλλη ΛΑΠ. Και αυτό γιατί δεν έχουν ακόμα εκπονηθεί τα σχέδια των Περιοχών Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ), της Δυτικής Στερεάς, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, μέσα στις οποίες βρίσκονται οι ΛΑΠ από τις οποίες και προς τις οποίες θα γίνει η μεταφορά νερού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: