Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

Εως δύο έτη «πάγωμα» στον Αχελώο


«Δώρο» για το υπ. Περιβάλλοντος που θα έχει χρόνο να αποφασίσει την τύχη του φαραωνικού έργου
Του Γιωργου Λιαλιου

Από ενάμισι έως δύο έτη το λιγότερο μπορεί να διαρκέσει το «πάγωμα» των έργων της εκτροπής του Αχελώου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτό είναι το διάστημα που απαιτείται κατά μέσο όρο προκειμένου να αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις περιπτώσεις προδικαστικών ερωτημάτων, όπως αυτά που αποφάσισε να αποστείλει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το νεοσύστατο υπουργείο Περιβάλλοντος τηρεί προς το παρόν στάση αναμονής για την εκτροπή και παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Προδικαστικά ερωτήματα

Την προηγούμενη Παρασκευή η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάσισε την αποστολή σειράς προδικαστικών ερωτημάτων στο Ευρωδικαστήριο, προκειμένου να διασαφηνίσει τη συμβατότητα της εκτροπής με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Η φιλοσοφία των ερωτημάτων του ΣτΕ κινείται γύρω από τέσσερις βασικούς πυλώνες:

-Κατά πόσο επιτρέπεται από την κοινοτική νομοθεσία η μεταφορά νερού από μια περιοχή σε άλλη, όταν ο σκοπός της μεταφοράς δεν είναι μόνο η ύδρευση, αλλά -κυρίως- η άρδευση και η αξιοποίηση του νερού για την παραγωγή ενέργειας.

-Κατά πόσο γίνεται να θεσπιστεί το μέρος πριν από το όλο, δηλαδή να επιτραπεί η μεταφορά νερού από μια λεκάνη απορροής ποταμού σε μια άλλη, χωρίς προηγουμένως να έχουν εκπονηθεί τα σχέδια διαχείρισης του νερού στις περιοχές στις οποίες οι λεκάνες αυτές ανήκουν, όπως ορίζει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ.

-Κατά πόσο ήταν ορθό να θεσπιστεί με ειδικές ρυθμίσεις η εκτροπή, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαδικασία διαβούλευσης.

-Κατά πόσο επιτρέπεται από την κοινοτική νομοθεσία η εκτροπή ενός ποταμού, όταν αυτή επηρεάζει περιοχές Natura και ζώνες προστασίας της ορνιθοπανίδας και κατά πόσο αυτό συνάδει με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Η αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), προκειμένου αυτό να διασαφηνίσει σημεία μιας Οδηγίας είναι γενικά μια συνηθισμένη διαδικασία, η οποία έχει και στο παρελθόν χρησιμοποιηθεί από τη χώρα μας για θέματα περιβάλλοντος. Από το 1981, που η Ελλάδα έγινε μέλος της ΕΟΚ έως το τέλος του 2008 η χώρα μας είχε αποστείλει στο Ευρωδικαστήριο 134 προδικαστικά ερωτήματα, από τα οποία 31 εστάλησαν από το ΣτΕ.

Οσον αφορά την ουσία, δηλαδή το πόσο θα κρατήσει η διαδικασία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφόρησης του ΔΕΚ κατά μέσο όρο διαρκεί 17 μήνες. Αν λοιπόν οι αντιτιθέμενοι στο έργο (φορείς της Αιτωλοακαρνανίας, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.ά.) προσφύγουν στο ΣτΕ και ζητήσουν νέο «πάγωμα» των έργων, τότε θα νομιμοποιούνται να σταματήσουν τα έργα για τουλάχιστον ενάμισι έτος. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως... μάννα εξ ουρανού στο νεοσύστατο υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς παρέχει την αναγκαία πίστωση χρόνου για να ασχοληθεί με την τύχη του φαραωνικού αυτού έργου. Η ηγεσία του υπουργείου κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά της, ωστόσο ο υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Θάνος Μωραΐτης δεν έχει κρύψει στο παρελθόν την έντονη αντίθεσή του στα σχέδια της εκτροπής, ως βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας.

Κρίσιμη καμπή

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πάντως έχει ιδιαίτερη αξία καθώς για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία ασχολείται με την ουσία της εκτροπής, δηλαδή κατά πόσο πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό και, κυρίως, απαραίτητο έργο και όχι με κάποια «τυπική» παράλειψη του έργου. Ολα δείχνουν ότι η υπόθεση της εκτροπής του Αχελώου βρίσκεται πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: