Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Αναστέλλεται η εκτροπή του Αχελώου, με απόφαση του ΣτΕ Διακόπτονται οι εργασίες

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=41&nid=1104955
Δεκτή έγινε από την Ολομέλεια του τμήματος αναστολών του ΣτΕ η αίτηση του «Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF) Ελλάς», που ζητούσε να ανασταλούν τα έργα εκτροπής του Αχελώου ποταμού.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ έχει ακυρώσει τρεις φορές σχετικές υπουργικές αποφάσεις (1994, 2000 και 2005). Το ΣτΕ θα ασχοληθεί εκ νέου με την εκτροπή του Αχελώου, αφού σταλούν οι απαντήσεις από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί των 14 ερωτημάτων που έχουν σταλεί από την Ολομέλεια του ΣτΕ το περασμένο έτος.

Η WWF Ελλάς ζητούσε από το ΣτΕ να ανασταλεί η συνέχιση των έργων εκτροπής του Αχελώου, όπως είναι, μεταξύ των άλλων, τα έργα αποπεράτωσης του φράγματος της Συκιάς, οι αποπερατώσεις των έργων της ΔΕΗ, κ.λπ.

Ειδικότερα, η WWF Ελλάς υποστηρίζει ότι η συνέχιση των έργων «θα έχει ως αποτέλεσμα:

α) να κλονισθεί ανεπανόρθωτα η φέρουσα ικανότητα του Αχελώου,

β) να αλλάξει λόγω της δημιουργίας τεχνητών λιμνών το κλίμα από υποαλπικό σε λιμναίο με συνέπεια τη μείωση των χιονοπτώσεων και εν γένει την αλλαγή των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων που καθορίζουν το υδατικό δυναμικό του ποταμού με επιπτώσεις στο Δέλτα και τη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού,

γ) να αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα το τοπίο της νότιας Πίνδου σε στάσιμες υδάτινες επιφάνειες με έντονη πτώση της στάθμης και αντίστοιχη αποκάλυψη νεκρής ζώνης κατά τη θερινή περίοδο,

δ) να υποβαθμισθεί η βιοποικιλότητα της Πίνδου,

ε) να εκλείψει ολόκληρος ο οικισμός της Μεσοχώρας και τμήματα πολλών άλλων παρόχθιων οικισμών,

στ) να αφανισθούν δάση και δασικές εκτάσεις επιφάνειας 17.510 στρεμμάτων από την αποψίλωση,

ζ) να υποβαθμιστεί το μνημείο του Μοναστηρίου του Αγίου Γεωργίου Μυροφύλου Τρικάλων και

η) να αφανισθεί πλήθος άλλων πολιτιστικών αγαθών».

Από την πλευρά του, το Δημόσιο ισχυρίζεται ότι η συνέχιση των εργασιών στα τμήματα του έργου που βρίσκονται σε εξέλιξη, ουδεμία δυσμενή επίπτωση θα έχει στο περιβάλλον.

Ακόμη, το Δημόσιο προβάλλει ότι η ενδεχόμενη αναστολή και διακοπή των εργασιών στη Συκιά θα επιφέρει δυσμενείς οικονομικές συνέπειες σε βάρος του Δημοσίου λόγω διάλυσης της σύμβασης ανερχόμενες περίπου στο 1 εκατ. ευρώ.

Επίσης, τόσο η ΔΕΗ όσο και το Δημόσιο ζητούν την απόρριψη τής αίτησης για τη μη λειτουργία του ήδη κατασκευασθέντος φράγματος της Μεσοχώρας, διότι το έργο αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην παραγωγή πράσινης ενέργειας, ενώ, κατά τους ισχυρισμούς της ΔΕΗ, μπορεί να αυτονομηθεί από τα λοιπά έργα της εκτροπής.

Το ΣτΕ αναφέρει στην απόφασή του ότι μεγάλο τμήμα των έργων της εκτροπής είναι ακόμη ανεκτέλεστο, «η δε συνέχιση των εργασιών και η τυχόν λειτουργία των κατασκευασθέντων επιμέρους έργων θα επιφέρει περαιτέρω επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος».

Δεν υπάρχουν σχόλια: